Středočeský kraj
Vstoupit do systému Bakaláři
Vstoupit do GymInfo
Logo školy
rss kanál

Výtvarný kroužek

Od září 1988 začal jako jeden ze zájmových kroužků pracovat i výtvarný kroužek. Vznikl na základě zájmu studentů čtyřletého studia, neboť v této době ještě předmět VÝV (výtvarná výchova) nebyl zařazen do systému výuky. Existovala pouze jedna skupina s počtem 10 - 15 studentů. Pro činnost tohoto kroužku byly vedením ústavu poskytovány i materiální potřeby. Již v této době se členové výtvarného kroužku účastnili různých výtvarných soutěží na různých úrovních a též i získali různá ocenění.

Obsah výtvarného kroužku se řídil a doposud řídí zájmem jednotlivých studentů o různé výtvarné techniky, které jim může škola zajistit. Kromě konzultací volných prací, tvořených částečně doma a na kroužku, vznikly a vznikají výtvarné práce i tematicky laděné určené pro soutěže. Kromě hlavního cíle výtvarného kroužku - využití volného času pro procvičení a seznámení se základními výtvarnými technikami (kresbou, malbou, modelováním, kombinovanými technikami atd.), má kroužek za úkol i přiblížit výtvarné umění studentům k hlubšímu zájmu a případně ovlivnit jejich budoucí povolání či studium po absolvování školy.

Později, při rozšíření gymnázia i na víceleté studium (7 - 8 let), se výtvarný kroužek rozdělil na dvě skupiny podle věku. Vznikly dva výtvarné kroužky (mladších studentů a starších studentů). Kroužky probíhají ráno dvakrát v týdnu a jsou bezplatné. Ukázky výtvarné činnosti kromě již uvedených soutěží jsou prezentovány v prostorách školy formou výzdoby či průběžných malých výstav.

Členové výtvarného kroužku mají radost z vytvořených výtvarných prací, z dobře využitého volného času i přispěním pro radost ostatních.

Z činnosti výtvarných kroužků

Stejně jako v loňském, tak i v letošním školním roce 2009/2010 pracovaly dva výtvarné kroužky a to nižšího gymnázia v počtu 15 členů a vyššího gymnázia v počtu 23 členů. Kromě běžného celoročního programu kroužků sestaveného dle zájmů jejich členů se zapojili členové do zajímavých nabízených výtvarných soutěží s různorodou tématikou (od tzv. školního kola po celostátní) v průběhu celého školního roku. Tyto výtvarné soutěže proběhly s různými výsledky a úspěchy. Celkem se studenti účastnili 10 soutěží.

 • O novoroční přání pro rok 2010
  pro potřeby hejtmana Středočeského kraje MUDr. Ratha
 • Celokrajská soutěž o vytvoření nástěnky na téma „Cesta odpadu“
 • 5. ročník mezinárodní výtvarné soutěže – kresleného humoru pro děti a mládež „Netvařte se kysele a malujte vesele“
 • Výtvarná soutěž pro výzdobu prostor velvyslanectví ČR v Mongolsku (celorepubliková soutěž)
 • „Stavba železnic“ (soutěž města Kolína)
 • Památník Terezín 14. ročník celostátní výtvarné soutěže - „Jak můžeme dál žít?“
 • Výtvarná soutěž - „Náš kraj“ (Středočeský kraj)
 • „Požární ochrana očima dětí“
    celostátní kolo:
    kategorie K1 – 3. místo (Martin Mráz – kvinta)
 • Výtvarná soutěž „Spravedlnost očima dětí“ (Ministerstvo spravedlnosti ČR)
 • Výtvarná soutěž SNFMK „Kolín za 100 let“ (soutěž města Kolína)
    kategorie 2 – 2. stupeň ZŠ + NG, 1. místo (Ksenie Kovaleva – sekunda)
    čestné uznání (Dana Marková – prima)
    kategorie 3 – SŠ + VŠ
    1. místo (David Zalabák – 4. B), 3. místo (Iva Zvoníková – 1. A)

Jako tradičně v posledních letech je uzavírána činnost výv kroužků gymnázia pro zájemce jednodenní exkurzí do Prahy. V tomto šk. roce se tato exkurze výv kroužku uskutečnila 25. 6. 2010, kde po zhlédnutí velké souborné výstavy „PO SAMETU“ současného českého umění s přesahy do minulosti. Tato výstava je spojena s významnými 65 generačně vzdálenými umělci známých jmen umístěných v nádherně upravených historických prostorách Galerie Hl. města Prahy v domě U Zlatého prstenu. Po zhlédnutí této rozsáhlé výstavy doplněné odborným výkladem Mgr. Haškovcové se studenti pustili do vlastní tvorby (většinou skupinové práce ovlivněné dojmy výstavy přímo v prostorách výstavních ploch). Využity byly různé výv techniky. Práce byly hromadně zdokumentovány i s jejich autory pro potřeby činnosti galerie a ateliéru hl. města Prahy k souborným výstavám. Dle zájmů autorů si mohli své práce vzít práce s sebou domů. Všech 18 členů exkurze kroužku s akcí bylo spokojeno.

Díky dobrým vztahům s Galerií hl. města Prahy a Mgr. Lucií Haškovcovou jsme dostali možnost se zúčastnit se výtvarné akce – návštěvy výstavy Josefa Hnízdila v Domě „vzdělání“ – v galerii Českého centra v Praze. Po shlédnutí výstavy s výkladem Mgr. Haškovcové se studenti 2. B zapojili do vlastní tvorby motivované vlastními pocity z výtvarných děl. V průběhu této akce byli studenti fotografování a dotazování. O této akci byla veřejnost informována prostřednictvím článku Prague Post. Mezi účastníky této školní exkurze 2. B bylo velké množství členů výtvarného kroužku gymnázia.

Mgr. Roman Plachý,
vedoucí výtvarných kroužků při Gymnáziu Kolín

Příklady výtvarných prací

 
najdete nás na facebooku